Financieel verslag 2013

Er werden 12 nieuwe projecten financieel ondersteunt. Dit dankzij de giften van vele donateurs en de opbrengst van diverse financiële acties. In onze nieuwsbrieven wordt regelmatig verslag gedaan over de realisatie van verschillende projecten. Voor een goede leesbaarheid zijn alle bedragen in dit verslag afgerond.

 

Cordaid

De financiering van een groot aantal projecten was niet mogelijk geweest zonder de steun van Cordaid. Dankzij de samenwerking met Cordaid, die onze stichting in 2013 met een bedrag van € 25.000,00 heeft ondersteund, werden wij in staat gesteld ook het grote project Fistuleuses voort te zetten. Er wachten nog honderden meisjes op een hersteloperatie.

 

Inkomsten

Onze vrienden en vaste donateurs maakten in 2013 een bedrag van € 22.600,- aan ons over. In het kader van enkele financiële acties werd aan giften ruim € 92.400,- ontvangen (inclusief € 25.000,- van Cordaid). Vanzelfsprekend zijn alle inkomsten, conform onze statuten, besteed aan projecten waar leden van de congregatie van Mill Hill direct bij betrokken zijn. Voor zover er nog geen directe besteding voor de toevertrouwde giften bekend is, zijn deze toegevoegd aan de reserves om ook in de komende jaren voldoende aanvragen te blijven honoreren. Met name het project Fistuleuses in Congo vraagt voor de komende jaren onze speciale (financiële) aandacht.

 

Uitgaven

Eigen projecten

Hieronder worden verstaan de ondersteuningen aan onze opleidingsinstituten in Luanda en in Jinja en alle overige projecten die we hebben gefinancierd zonder de rechtstreekse hulp van Cordaid. De hiervoor benodigde financiële middelen zijn afkomstig uit onze financiële reserves en van onze donateurs, maar ook van wervingsacties onder congregaties en goede doelen stichtingen in Nederland.

 

Projecten i.s.m. Cordaid

Onze goede samenwerking met Cordaid is ook in 2013 succesvol voortgezet. Er werden ook nu weer grote projecten dankzij deze samenwerking mogelijk gemaakt.

 

Jan Laarakker Fonds

Uit dit fonds werden projecten ondersteund op voordracht van Jan Laarakker. Het meest belangrijke is dat van de Damiaanschool in Masindi. De school waar Jan mede aan de basis heeft gestaan van het succesvol opvangen van Sudanese kindsoldaten.


Baten en lasten in 2013

Baten

 

Lasten

 

Bijdragen donateurs

€   22.600,   -

Porto- en bureaukosten

€   3.050,-

Incidentele giften incl. Cordaid

€  92.400,   -

Projectkosten

€   13.000,-

Dividend- en rentebaten

€     3.100, -

Eigen projecten

€   78.000,-

   

Projecten i.s.m. Cordaid

€ 23.500,-

   

Projecten Laarakkerfonds

€   4.300,-

   

Negatief saldo

-/-3.750,-

Totaal

€ 118.100, -

Totaal

€ 118.100, -

 

Hoe kunt u uw bijdrage overmaken?

Dat kan door middel van een éénmalige of een periodieke overschrijving naar onze bankrekening NL81 RABO 0185 2666 57. Daarnaast bestaat de mogelijkheid aan onze stichting een incassomachtiging te verstrekken. U kunt ook gebruik maken van de acceptgirokaart die bij de Nieuwsbrief is gevoegd.

 

Fiscale aspecten

Giften aan onze stichting zijn fiscaal aftrekbaar. Het totaal van uw giften, minus een drempel (zie daarvoor de toelichting bij uw belastingaangifte) mag in mindering worden gebracht op uw belastbare inkomen. Er bestaat echter ook een mogelijkheid uw gift volledig aftrekbaar te maken. U kunt daarvoor bij een notariskantoor een akte van schenking laten opmaken, waarbij u tenminste vijf achtereenvolgende jaren een vast bedrag doneert aan onze stichting. Uw notaris kan u hierover volledig informeren, maar op verzoek sturen wij u graag uitgebreide informatie over deze manier van schenken toe.

 

Tot slot

Hebt u naar aanleiding van dit financiële verslag of over fiscaal aantrekkelijke schenkingsmogelijkheden nog vragen, neemt u dan gerust contact met mij op. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 013-4632391 of via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Theo van der Heijden

Penningmeester, Stichting Luanda/Jinja

Cypresstraat 71 | 5038 KS Tilburg | 013-468 46 60 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | Privacyverklaring
Banknummer NL81RABO018.52.66.657 | KvK-nummer 41194935