Organisatie

Stichting

Stichting Luanda Jinja heeft in de afgelopen 19 jaren heel wat projecten kunnen ondersteunen. Dit dankzij de geweldige en aanhoudende steun van vele donateurs en ondersteuning van bijvoorbeeld Cordaid, Wilde Ganzen, Impulsis en NCDO. Deze organisaties hebben hun vertrouwen in ons werk tot uitdrukking gebracht door ons werk voor met name grotere projecten financieel mede mogelijk mogelijk te maken. Op deze website kunt u er meer over lezen onder 'projecten'.

Historie

MartienvanLeeuwenOnze stichting is opgericht in 1996. Initiatiefnemer is Martien van Leeuwen. Hij werd in die tijd geconfronteerd met de grote noden van de opleiding voor missionarissen in Luanda (Kenia) en Jinja (Oeganda). In deze plaatsen aan weerszijden van de grens tussen de twee landen wordt al jarenlang de eerste fase van de missionarissenopleiding verzorgd.

Bestuur & Adviseurs

Hier leest u over de bestuursleden, namen en achtergronden:

Naam

Functie

Geert Akkermans

secretaris

Ton Hermus

voorzitter

Caroline Evers

vice-voorzitter

Theo van der Heijden

penningmeester

Peter van der Bruggen vice-secretaris
   

 

Adviseurs

Hier leest u over de adviseurs, namen en achtergronden:

Naam

Functie

Br. Martien van Leeuwen

Fr. Fons Eppink

Fr. Ko Klaver

Missionaris

Missionaris

Missionaris

Bestuur

 

Ton Hermus

 

Ton Hermus (1950) voorzitter

Ton is sinds oktober 2014 voorzitter, na een reeks van jaren al als actief bestuurslid aan onze stichting te zijn verbonden. Ton goed bekend met het werk van onze stichting. Samen met zijn vrouw Laurette is hij in 2006 enkele maanden in Kenia en Oeganda is geweest. Hij bezocht toen een flink aantal projecten die door onze stichting zijn en worden ondersteund. De rapportage hierover is in een van onze nieuwsbrieven uitgebreid aan de orde gesteld. In zijn dagelijks leven is hij werkzaam bij de gemeente Bergeijk op het gebied van personeelsbeleid.

 

 

Geert Akkermans

Geert Akkermans (1950) secretaris

Geert woont in Tilburg, geboren in Waspik. Getrouwd, vader van twee lieve dochters. Geert is accountmanager Private Banking bij de Rabobank in Tilburg. Hij meldt: "Niet alleen in mijn werk, maar ook in mijn vrije tijd sta ik graag klaar voor de medemens. Voor mijn parochie ben ik actief in verschillende werkgroepen en stichtingen, evenals voor een revalidatiecentrum in Tilburg en natuurlijk met hart en ziel voor de Support Group Luanda/Jinja."In het jaar 2000 bracht Geert een bezoek aan Martien van Leeuwen in Afrika en was hij, volgens zijn zeggen, 'direct verkocht'. Gelet op zijn achtergrond is het niet vreemd dat Geert in de meeste organisaties waarvoor hij vrijwilligerswerk doet, de functie van penningmeester uitoefent. Dat deed hij ook jarenlang voor onze stichting tot 3 oktober 2012. Geert is vanaf begin 2013 onze secretaris. 

 

 

TheoTheo van der Heijden (1949) penningmeester

Ruim 40 jaar is Theo in diverse functies werkzaam geweest bij de Rabobankorganisatie. De laatste 10 jaar was hij financieel adviseur. Hij is gehuwd met Ria van Etten en samen hebben zij 3 kinderen en inmiddels 5 kleinkinderen. Inmiddels is Theo met prepensioen en heeft hij tijd voor ook onze stichting. Tevens is Theo parttime werkzaam bij Top Sport Brabant als accountmanager. Theo van der Heijden is ook penningmeester van de Stichting Noodzaak in Tilburg. 

 

 

 

Caroline-EversCaroline Evers (1959) vice-voorzitter

Caroline Evers, geboren in Sittard (1959), is docente Frans aan het Mill-Hillcollege te Goirle. Ze was al van kinds af aan betrokken bij de derde wereld. Toen zij in 1989 les ging geven aan het Mill-Hillcollege, is ze meteen lid geworden van de Werkgroep Derde Wereld. Deze werkgroep organiseert al vele tientallen jaren de Derde Wereldrommelmarkt voor allerlei mooie projecten in het ‘Zuiden’. Om de Derde Wereld dichter bij de belevingswereld van de leerlingen te brengen heeft ze in 2008 een reis georganiseerd naar Kenia voor 12 leerlingen van het Mill-Hillcollege. Ze bezochten gedurende twee weken een middelbare school die op was opgericht door een Mill-Hill missionaris. Deze school, de Loita Highschool, is sindsdien de partnerschool van het Mill-Hillcollege. Caroline is altijd actief gebleven voor de Keniaanse school en werft sponsors voor het project. Toen zij bij een bijeenkomst was voor Wilde Ganzen, ontmoette ze Johan Bonink, bestuurslid van de Stichting Luanda Jinja. Johan stimuleerde haar sindsdien in het zoeken van sponsors. Caroline is eind 2011 gevraagd lid te worden van ons bestuur en zei direct ja: “Omdat ik graag omringd wordt door mensen die allemaal hetzelfde doel nastreven: solidariteit met de Derde Wereldlanden. Ik vind het belangrijk mij actief voor die landen in te zetten." Sinds 21 maart 2012 is Caroline lid van ons bestuur.

 

 

 

Peter van der BruggenPeter van der Bruggen (1955) vice-secretaris

Een echte onderwiijsman is Peter. Eerst actief in het basisonderwijs en 12 jaar speciaal onderwijs, werd hij docent en later manager in het middelbaar beroepsonderwijs. Peter studeerde behalve Speciaal Onderwijs, MO A- en B-akte Pedagogiek. En later deed hij doctoraal examen Psychologie. Tegenwoordig is Peter afdelingsleider VWO/TTO 5-6 aan het Mencia de Mendoza Lyceum in Breda. Vanaf 1994 is hij docent psychologie en pedagogiek en vanaf 2008 ook directeur van het Gerlach Instituut in Tilburg.

Peter is sinds 1995 secretaris en per 2009 voorzitter van de Stichitng Kindervakantiewerk in Tilburg. Van het RK Parochiebestuur Frater Andreas (Tilburg) is hij in 1997 secretaris geworden en sinds 2009 vice-voorzitter. Peter verzorgt lezingen op muzikaal gebied: de verschillende Passionen van Bach, maar vooral de geschiedenis en de vele muzikale versies van het Stabat Mater hebben zijn grote belangstelling. Per 3 oktober 2012 is Peter bestuurslid van onze stichting.

 

 

 

 Erelid

 

Johan Bonink

Johan Bonink (1927) overleden in 2016 †

Johan nam begin 2015 afstand van ons bestuur. Jarenlang heeft Johan zich op een bijzondere wijze enorm ingezet voor onze organsatie en onze doelen. En met veel succes. Het bestuur is hem zeer dankbaar en heeft dan ook besloten hem te benoemen als erelid van de stichitng. Johan is in 1953 van Amsterdam naar Tilburg verhuisd. Behalve dat hij jarenlang secretaris van ons bestuur is geweest, verwierf hij samen met zijn collega's ook donaties van fondsen en stichtingen. Mede hierdoor zijn wij in staat projecten van Mill Hill Missionarissen te financieren. Vanaf 1951 is Johan al actief om geld bijeen te krijgen voor goede doelen. Bij zijn afscheid in 1999 als secretaris van de stichting Solidariteit kregen hij en zijn vrouw Sientje als cadeau een reis naar Kenia aangeboden om diverse projecten te bezoeken. Ze zouden slapen bij de fraters van Tilburg in Nairobi. Wegens plaatsgebrek belandden zij echter in het Mill Hill Guesthouse in Nairobi, waar Br. Martien van Leeuwen toen leiding aan gaf. Als dank voor een bewezen dienst aan Martien werd Johan door hem besmet met het Mill Hill virus, waarvan hij tot op de dag van vandaag nog steeds niet genezen is. Johan krijgt en kreeg volop waardering voor zijn inzet voor anderen en ontving hiervoor dan ook diverse onderscheidingen: ridder in de orde van Oranje Nassau en ook ridder in de orde van St Sylvester. Hij kreeg ook de gouden speld van de gemeente Tilburg. 

 

 

Adviesraad

Sinds begin 2012 beschikt het bestuur van onze stichting over een Adviesraad, bestaande uit een groep missionarissen van Mill Hill. Hierdoor is de directe band met 'zeer ervaren mensen vanuit het werkveld' verzekerd en opereert ons stichtingsbestuur volstrekt vrij en dus onafhankelijk van wie dan ook.

 

 

Martien van Leeuwen

Martien van Leeuwen (1941)

Martien is initiatiefnemer van de Stichting Luanda Jinja. En gedurende tien jaar was hij voorzitter. Martien is geboren in Gellicum (rivierengebied) en al op zijn 14e vertrokken naar Oosterbeek voor de missionarissenopleiding bij de Mill Hill Congregatie. In 1964 vertrok hij naar Freshfield in Engeland en werd daar aangesteld tot manager in de glastuinbouw. In 1968 werd hij benoemd aan de staf voor opleiding van missionarissen in Courtfield. In 1973 vertrok Martien naar Kenia en daar werkte hij als administrateur op een middelbare school. Later, van 1986 tot 2000, was Martien gastheer/manager in het centrale huis van Mill Hill in Nairobi. Dit 'guesthouse' is zeer bekend in missionarissenland van Oost-Afrika. Mensen met een missie zijn daar van harte welkom. In Nairobi was Martien ook rekening couranthouder van de Lilliane Stichting en medeoprichter van het Lilliane kantoor in Nairobi. Hij functioneerde tevens als penningmeester van Mill Hill in Kenia en als bestuurslid van de Mill Hill Congregatie in Oost Afrika. In 2000 vertrok Martien naar Kampala in Oeganda. Van 2002 tot 2008 was hij rector van het Sint Jozefhuis in Oosterbeek (gemeente Arnhem). Martien is nu conrector van Vrijland, verpleeghuis voor oud-missionarissen en een enthousiast ondersteuner en adviseur!

 

 

Fons EppinkFons Eppink (1943)

Fons is geboren in Denekamp (Twente). Opgeleid tot missionaris van Mill Hill in Roosendaal en Londen. Hij is tot priester gewijd op 30 juni 1967. Daarna is Fons benoemd naar Basankoesoe (Kongo) en hij verbleef hier van 1968 tot 1988. Van daaruit volgde hij studies aan de Universiteit van Leuven (België) van 1969 tot 1973.

Fons werkte een aantal jaren in het onderwijs en werd toen Vicaris Generaal van bisschop Matondo. Van 1988 tot 2000 was Fons lid van het Hoofdbestuur van Mill Hill. Hierna heeft hij genoten van een sabbat jaar in Israel (2000 - 2001). Daarna was hij mede verantwoor-delijke voor de Mill Hill opleiding in Jinja (Uganda) van 2001 tot 2005. Fons is ook enkele jaren bestuurder van Mill Hill in Afrika geweest. Tegenwoordig is hij Regionaal bestuurder van Mill Hill in Nederland. Onze stichting heeft vanwege zijn jarenlange ervaringen aan Fons een 'extra oog' voor de landen waar wij steun verlenen aan projecten.

 

Ko Klaver (foto ontbreekt nog). 

Ko is actief missionaris van Mill Hill Missionaries. Omdat hij meestal in landen ver van ons verblijft, hebben wij vooral contact per mail met hem. Zo vragen wij als bestuur hem om advies inzake projecten in regio's waar hij verblijft.

 

 

 

 

ANBI gegevens Stichting Luanda Jinja

Naam:

Stichting Luanda Jinja

 

Fiscaal nummer:

8049.04.005

 

Bankrekening:

NL81RABO0185266657

 

Contactpersoon:

Dhr G Akkermans, secretaris.

Cypresstraat 71 5038 KS Tilburg

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bestuur:

Dhr. A.A.M.M. Hermus, voorzitter

Dhr. G.J.M. Akkermans, secretaris

Dhr. T.F.J. van der Heijden, penningmeester

Mevr. C.C.H. van den Donk-Evers, vice-voorzitter

Dhr. P.W.A. van der Bruggen, vice-secretaris

 

Beleidsplan:

wordt separaat weergegeven op deze site.

 

Beloningsbeleid:

Het bestuur werkt op vrijwillige basis.

 

Doelstelling:

De Stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van de leden van de congregatie van Mill Hill ten behoeve van door hen te realiseren van kleinschalige projecten en al hetgeen rechtstreeks of zijdelings daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Verslag activiteiten:

Lees de nieuwsbrieven op deze website.

 

Financiële gegevens: elders op deze site

Subcategorieën

Cypresstraat 71 | 5038 KS Tilburg | 013-468 46 60 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | Privacyverklaring
Banknummer NL81RABO018.52.66.657 | KvK-nummer 41194935